Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Видео кепчър карти с хардуерна компресия

Хардуерна компресиращи видео карти са предназначени за изграждане на високоефективни системи за видео наблюдение. Тези карти спомагат за опростяване на инфраструктурата на системата и да се гарантира най-висока ефективност на използване на изчислителните възможности на платформата. Освен това, картите могат да бъдат използвани за подобряване на остарелите системи.

Картите използват високоефективен H.264 поток алгоритъм и MJPEG алгоритъм за компресиране на видео потока. С тези видео карти, компютърните изисквания за капацитета на системните платформи са значително по-ниски. Ето защо, това позволява да се създаде ефективна по отношение на разходите и висок капацитет софтуерни и хардуерно базирани решения, за да се запише няколко потока видео с висока разделителна способност и с висока скорост на кадъра в секунда.

AxxonSoft продукти поддържат следните кепчър карти, с хардуерна компресия:

  • YUAN WS-216
Video capture cards with hardware compression specifications