Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Решение за училища и университети

За децата и юношите училищата са места, където те придобиват не само знания, но и житейски опит и социални, комуникативни и творчески умения. Задачата на системата за сигурност в училищата и университети е да гарантира както физическата безопасност на учениците, персонала и преподавателите, така и комфортната атмосфера без конфликти и тормоз. Намалете броя на злополуките и актовете на физическо и психологическо насилие и корупция, като използвате модерни технологии за сигурност на AxxonSoft.

Интегрирана безопасност в образованието Проект от AxxonSoft

Интегрирана система за сигурност в учебните
институции предоставя следните предимства:

 • Повишена сигурност благодарение на денонощния мониторинг на поведението и движението на хората във всички пространства и на прилежащите територии, както и в училищни и туристически автобуси.
 • Повишена сигурност благодарение на денонощния мониторинг на поведението и движението на хората във всички помещения и на прилежащите територии, както и в училищни и туристически автобуси.
 • Намаляване на закъсненията и бягствата сред учениците.
 • Контрол на преминаването на неоторизирани лица на територията и сградите на учебното заведение.
 • Мониторинг на извънредни ситуации и бърза реакция при такива.
 • Мониторинг на некоректното поведение на учителите към учениците.
 • Прилагане на мерки за осигуряване на безопасността на имуществото.
 • Превенция на разпространението и употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене на територията на учебното заведение.
 • Мониторинг на конфликтни ситуации с участието на група ученици, насочени към един човек.
 • Безпристрастен анализ на обстоятелствата на инциденти и конфликти с помощта на архивирани записи от видеокамери.
 • Оценка на качеството на учебния процес.
 • Намаляване на разходите за охрана на учебното заведение.
 • Повишен престиж на учебната институция.
Получете Персонализирана Демо версия

Подобрете Безопасността на Училищата, Университетите и други Учебни Заведения с Решенията на AxxonSoft

Изградете Обединено Решение за Безопасност

Интегрирайте видеонаблюдение с контрол на достъпа, периметрална охрана и противопожарни/охранителни алармени системи, за да получавате незабавно видеозаписи от алармените места и да получите записи на всеки, който идва или си отива.

Axxon One
Обезсърчаване на пушенето на електронни цигари

Инсталирайте детектори за пушек, за да измервате съдържанието във въздуха за вредни химикали. Предупреждавайте преподавателите кога и къде учениците пушат електронни цигари на територията на училището и задействайте запис, за да получите видео доказателства.

Интегриране на HALO сензор
Детекция на Хора в Определени Места

Точно откриване на хора в сложни сцени, дори в пълна тъмнина (използвайки термални камери). Приложете планирано откриване, за да контролирате неупълномощено човешко присъствие на посочени места.

ИИ детекция на обекти
Анализиране на Човешко Поведение

Разпознавайте рискови ситуации на ранен етап, като откривате специфични човешки пози, като например човек лежащ на пода или на земята и т.н. Бързо предупреждавайте служителите, за да сведете до минимум отрицателните резултати.

ИИ анализ на поведението
Намиране на нужния материал по-бързо

Посочете критериите за търсене и извлечете записаните кадри в рамките на секунди. Намерете хора по снимки и превозни средства по регистрационни номера. Намалете времето, прекарано във видео разследвания.

Интелигентно търсене
Засичайте Огън По-рано

Намалете щетите от пожар чрез ранно откриване на пламък и дим в зони където други видове сензори са неефективни, например на открити пространства като територията на кампуса или на училищния стадион.

ИИ огън/ пушек детекция
Анализирайте пешеходния трафик

Идентифицирайте тесните места и зоните с голям трафик, за да планирате по-добре маршрутите за евакуация на учениците в случай на авария. Разпознавайте необичайни модели на трафик, за да разкриете незаконни дейности като разпространение на наркотици.

“Горещи зони“ на движение
Подобрете безопасността всецяло

Използвайте LPR/ANPR, за да наблюдавате и управлявате паркингите по-ефективно. Контролирайте достъпа на превозното средство до територията на училището или университета и бързо намерете колата, която ви интересува, в случай на инцидент.

Разпознаване на автомобилни номера
Използвате Облачен Мониторинг

Наблюдавайте множество обекти на различни места. Получавайте известия за критични събития. Създавайте персонализирани отчети въз основа на данни от видео анализи. Управлявайте централно списъците за наблюдение на хора/превозни средства.

Облачно управлявано видеонаблюдение

Система за сигурност на образователните институции
Настройка и внедряване

Всяка образователна институция има свои собствени отличителни аспекти, които трябва да се взимат предвид при проектирането на система за сигурност.

Училища, колежи и университети
Училища, колежи и университети

Самият факт на видеонаблюдение помага за подобряване на дисциплината в училище и принуждава подрастващите с престъпни намерения да се замислят за последствията от действията си. Изнудването, заплахите, тормозът и насилието над всеки ученик, дори и в най-отдалечените и глухи места на училището, ще бъдат записвани от камерите за видеонаблюдение и няма да останат ненаказани.

Вижте подробности

Кампуси
Кампуси

Университетският кампус е като оживен малък град с постоянен поток от студенти и преподаватели. Освен основната сграда на университета, тя включва много други постройки и структури, разпределени на територията: общежития, библиотеки, спортни комплекси и атлетически игрища, лаборатории, административни и поддържащи сгради, кафенета, беседки и т.н. Всяка сграда в кампуса има свои собствени особености, което означава, че има различни изисквания за сигурност.

Вижте подробности

Нуждаете се от повече подробности за специфично индустриално решение?

Резервирайте персонализирана демонстрация, за да откриете функциите и предимствата на интелигентния софтуер за управление на видео на AxxonSoft, които ще ви помогнат да допренесете повече стойност на вашия бизнес.