A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Axxon PSIM Key Features

Explore the features that make this innovative technology platform so remarkable and so practical!

Axxon PSIM is:

  • Универсален. Axxon PSIM обединява комплексна видеоаналитика и възможност за гъвкаво прорамиране на събитийни реакции. Поддръжката на приемане на решения позволява да се въведе ново ниво на качеството на работа на службите по сигурността.
  • Опростен и гъвкав. Axxon PSIM is extremely easy to install, easy to use, and easy to manage.
  • Мащабируем. Axxon PSIM оптимално подхожда за непрекъсната работа в голяма разпределителна структура. Тези свойства позволяват създаването на основата на Axxon PSIM сложни и ефективни системи за сигурност.
  • Интелигентен. Интелигентната интерпретация на данни и събития, в съчетание с бърза, автоматична реакция на каквото и да е тревожно събитие, означава, че получавате по-високо, по-надеждно ниво на сигурност за вашия бизнес.
  • Рентабилен. Axxon PSIM дава на потребителя възможност да инвестира средства в система за сигурност постепенно, в съответствие с неговите потребности, във всеки един момент. И да бъде винаги уверен в това, че първоначалните инвестиции се съхраняват при необходимост да се разшири системата.
  • Модулно и промишленно ориентиран. Axxon PSIM се състои от програмни модули, отговарящи за управлението на оборудването и реализацията на различни функции. Ноборът от модули се определя в съответствие с поставените задачи, което позволява икономии при създаване на решенията. Впоследтвие, функционалността на решенията може да бъде разширена.
  • Надежден и отлично работещ. Axxon PSIM гарантира, че с качеството и производителността, никога не се правят компромиси - дори и в инсталации с десетки хиляди камери в една мрежа, или в среда с тежки условия.