Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Axxon PSIM е интеллигентен

Разликата между обикновената система за видео наблюдение и интелигентната система за видеонаблюдение и безопасност представлява разликата между просто записване на данни, и използването на тези данни за постигане на смислени, ефективни резултати.

Axxon PSIM подхожда реално интелигентно когато се говори за видео наблюдение. Интелигентната интерпретация на данни и събития, в съчетание с бърза, автоматична реакция на каквото и да е тревожно събитие, означава, че получавате по-високо, по-надеждно ниво на сигурност за вашия бизнес.

Вграденият интеллигентен видео анализ разпознава събитията, в момента на появяването им, и позволява да се реагира бързо и адекватно. Нещо повече, платформата е в състояние да отсява и предоставя информацията, така че да обеспечи интелигентно, своевременно вземане на решения. Тя постига това чрез обединяване на данни от широк спектър от устройства и системи, по-интелигентен анализ на данни и автоматизиране на процеси, които никога не е било възможно да бъдат автоматизирани преди.

Комбинацията от всички тези функции в една система, която дава възможност за предотвратяване на кражби, измами и посегателства върху безопасността, по-ефективно, с по-малко разходи и усилия.

Какво друго е Axxon PSIM?