A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Axxon PSIM е мащабируем

Да допуснем, имате големи планове за вашата фирма - планове, които могат да включват разрастване извън съществуващите вече офиси, може би дори и отвъд съществуващите териториални граници.

Имайки едно на ум за бъдещето, система за безопасност, която инсталирате сега трябва да бъде мащабируема, така че да може лесно да се приспособява към вашите нужди, въпреки че вашия бизнес расте и се променя.

Нашите програмисти имаха това на ум, при изграждането на Axxon PSIM, платформа, която е предназначена да бъде също толкова подходяща, както за малки така и за големи организации. В действителност, платформата вече се доказа при големи инсталации, като SafeCity проект на Москва, където повече от 110 000 камери, работят свързани и управлявани в единна система.

Модулност и гъвкавост на Axxon PSIM означава, че получавате една система, която елементарно е в крак с растежа на вашия бизнес. Благодарение на разпределената си архитектура, системата не зависи от физическото местоположение на оборудването - модули и обекти, са свързани към системното ядро и си взаимодействат ефективно по LAN мрежа. В резултат на това системата лесно се разширява - когато вашата компания достигне нови нива на растеж, може да се доизгради, използвайки вашите първоначални инвестиции, без чувство на неудовлетвореност или финансовите затруднения заради променящата се система. Плюс това, благодарение на интегрирана архитектура на системата, можете да се свържете всякакъв вид цифрова система или хардуер, независимо от тип, производител, технически характеристики и топология.

Когато вашата фирмата се разширява географски, Axxon PSIM ви позволява да я поддържате - можете да се свървате и контролирате вашите системи от всяко едно място, без да бъдат пожертвани качеството на изображението, широчината на канала и удобството на използване.

Какво друго е Axxon PSIM?