Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас
Модул за комплексен мониторинг

Модул за комплексен мониторинг на системата за безопастност

Интегрираната система за мониторинг - един уникален инструмент на централизиран контрол, способен да работи при ниски честотни канали. Системата позволява в реално време, контрол на техническото състояние на оборудването, както и да получава и обработва аларми, както и видео със защитата на разпределени обекти. Всичко това прави възможно подобрението на способността за откликване на аларми и отстраняване на проблеми много бързо. Специализирания системен интерфейс ви позволява да контролирате неограничен по мащаб комплекс, минимизирайки броя на работните места.

Интегриран модул за мониторинг изпълнява следните задачи:

 • Ефективен контрол на голям брой обекти с помощта на централизирана работното място;
 • Автоматизация на работата на сервизния персонал, занимаващи се с обслужване на разпределителната системасистема за безопастност;
 • Анализ на възникнали аларми и повреди в оборудването с доклади от различни видове;
 • Контрол на качеството на работа на операторите на системата за безопастност.

Функция на модула

Модулът за комплексен мониторинг осъществява прием, регистрация и визуализация на съобщени за състоянието на компонентите на системата за безопастност по следващите ключови параметри:

 • работоспособност на видеокамерите
 • наличие на канали за връзка
 • работоспособност на ПО на видеоподсистемата
 • размер на архивите
 • работоспособност на твърдия диск
 • работоспособност на противопожарни и охранителни системи и системи за контрол на достъпа
 • сигнали от непрекъснато захранване

В допълнение, можете да конфигурирате произволен набор от събития, които ще се записват и визуализират от модуля. По този начин, за мониторинг на обектите, можете да посочите набор от важни аларми, сигнали за които веднага ще получи мониторинг операторът.

Вградени статистически и аналитични доклади ви позволяват да получите разнообразие от общи и подробни доклади за функционирането на разпределената система за сигурност:

 • отчет за неизправностите на техническите средства
 • отчет за алармени ситуации
 • видео отчет
 • различни статистически отчети, включително и както алармени събития, така и неизправност в оборудването

Интерфейс

Специално разработения интерфейс на модула за комплексен мониторинг показва охраняемите обекти във вид на блокове с пиктограми, демонстриращи състоянието на най-важните компоненти на системата за безопасност и съобщенията за тревога. За всеки обект съответства графичен елемент във вид на правоъгълник, в горната част на който е разположено наимено¬ванието на обекта, а под него – броя на индикаторите за тревога, които може да се настройват, разбити на групи спрямо типа на източниците.

В случай на събитие тревога, също така в случай на неизправност в работата на някой от еле-ментите на системата или преминаването на контролираните параметри извън зададените стой¬ности, оператора на мониторинга незабавно ще получи уведомление във вид на червена икон¬ка на пиктограмата. Ако за събитието тревога е било настроено пускане на видео запис или група видео кадри, то те ще бъдат визуализирани. Кликвайки на иконката, оператора може да получи детайлна информация относно събитието, след което да предприеме необходимите мери и да остави текстов коментар. Времето за приемане на тревогата се фиксира от системата, което позволява да се контролира качеството на работата на операторите.

Модул за комплексен мониторинг

Интерфейса позволява също да се преглежда видеото от охраняемите обекти, да се пра-вят различни видове отчети, да се прави търсене на видеозаписи в локалните системи за виде¬онаблюдение на обектите и да се изпраща запитване за видео фрагменти или за отделни видео кадри от тези системи. Следва да се отбележи, че модула за мониторинг може да работи дори с канали с малка пропускателна способност, не позволяващи да се приема видео от обектите в режим на живо.

Преимуществата, които осигурява модула за комплексен мониторинг на система за безопасност:

 • Повишаване на ефективността на контрола на разпределената система за сметка на специа¬лизирания интерфейс
 • Показване на събития тревога и видео кадри на пулта на мониторинга с използването на "тесни" канали
 • Намаляване на броя на фалшивите пътувания на сервизните и мониторинговите фирми
 • Отдалечени запитвания към видео архивите спрямо следните параметри: дата, време, номер на камерата, реагиране на датчиците и т. н.
 • Увеличаване на скоростта на възстановяване на работоспособността на системата