Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

AxxonSoft Партньори за Решения

Относно системите за безопасност и информационните технологии, AxxonSoft е в постоянна колаборация със световните водещи софтуерни и хардуерни производители. За максимизиране на икономическата ефективност, надеждност, работоспособност и надграждане на системите за безопасност, ние интегрираме в нашите софтуерни продукти последните разработки в сферите на компютърното зрение и видео анализ, Интернет на Вещите (IoT) камери и периферни изчисления (edge computing), изкуствен интелект и ускорение с невронни мрежи, умни кодеци и дата архиви. Вижте повече за нашите съвместни решения в раздела Партньори за Решения.