A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

От техническа гледна точка

Как работи Axxon PSIM? Ние, отговаряме на няколко от вашите технически въпроси тук.

Каква е архитектурата на Axxon PSIM?

Axxon PSIM се отказа от класическия клиент-сървър и тристепенна структура за разпределена модел. Axxon PSIM използва три компонента: сървър, клиент и шлюз. Сървърите формират сегмент на мрежата, peer-to-peer структура - всички данни или събитие се свързват сървър до сървър, където е възможно. Клиентите се свързват с един или повече сървъри, пряко или чрез шлюзове.

Шлюзовете служат като трафик рутери и оптимизатори, определящи сегментите на разпределената мрежа. А peer-to-peer мрежата на Axxon PSIM се възползва от много видове свързаност (LAN, WAN, мобилни телефони) между участниците в мрежата и техния трафик, а не традиционните централизирани ресурси, където относително малък брой сървъри определят производителността на ядрото за различни сервизи и приложения.

Разпределен подход означава, че Axxon PSIM е изключително надежден и безотказен - ако възникне проблем в един модул или мрежова връзка, Axxon PSIM автоматично пренасочва задачите на друг функциониращ сървър.

Сървърният компонент на Axxon PSIM в момента работи на NT, Linux, AIX и машини.

Съвместим ли е Axxon PSIM с нашите камери, сензори и други устройства?

Axxon сътрудничи интензивно с основните производители на хардуер и трети страни за предоставяне на безпрецедентна съвместимост с външен хардуер. Моля, разгледайте нашия уеб сайт или се свържете с продуктов мениджър, за да се уверите, че вашите устройства са в списъка на поддържаните такива. Дори ако сте решили да използвате хардуер, който ние не сме интегрирали все още, не се притеснявайте - ние сме с вас, интегрирацията е въпрос на време. Отворена архитектура на Axxon PSIM и обектна ориентиранст, означава, че ние или нашите партньори могат да предоставят драйвери или линкове за вашия хардуер. С Axxon PSIM не е необходимо да обновявате вашия хардуер, освен ако не се предвижда нарастване на системата.

Върху какво е построен Axxon PSIM?

Axxon PSIM е кодиран в индустриален стандарт C++. От самото начало, Axxon PSIM използва обектно-ориентирания подход - всичко свързано с него (например камера) се представя като последователна абстракция на крайния потребител. Потребителите не трябва да се вълнуват за вида на камерата, как е свързана, или къде е инсталирана - те могат да контролират всички камери (или други сензори) по един и същ начин.

Чрез какви терминали могат потребителите да имат достъп до Axxon PSIM?

Всеки потребител с инсталиран Windows workstation може да бъде настроен да използва Axxon PSIM. За мобилните потребители, Axxon предвижда специален модул, който разширява достъпа до Axxon PSIM чрез мобилни телефони, PDA устройства, вертикален таблетен хардуер и други устройства.

Сърцето на Axxon PSIM

Научете повече за основните функции Axxon PSIM и как те работят заедно, за да превърнат вашата безопасност и охрана в нещо сигурено.