Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Автоматизация на призтичащите събития

Когато става въпрос за беезопасност, всички биха искали системата да е изключително надеждна. Axxon PSIM притежава вградена интелигентност да разпознава тревожни събития, в момента когато се случват, както и способността да реагира по подходящ начин. Нещо повече, платформата е в състояние да отсява и представя информацията, така че да улесни своевременно и разумно приемане на решения.

Axxon PSIM събира данни от широк спектър от устройства и системи и ги анализира интелигентно, така че позволява да се автоматизират процеси, които никога не е било възможно да бъдат автоматизирани преди.

Можете да зададете какви действия (като например блокиране на врата, аларми и т.н.) трябва да следват определени тревожни събития (като например движение, регистрирано от системата за видеонаблюдение). Реакциите може да бъдат прости или сложни, по ваш избор.

Какво друго е Axxon PSIM?