Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Видеонаблюдение

Интелигентната система за видео наблюдение се явява мощното ядро на Axxon PSIM за защита на хора и съоръжения, както и активи, по-лесно и по-ефективно отвсякога.

В Axxon PSIM е вграден усъвършенстванният ни модул за видео наблюдение: мощна машина, която дава възможност на живо да се наблюдава и записва видео на обекти с произволни размери, при всякакви условия. Разпределената архитектура на системата позволява да следите неограничен брой видео камери и сървъри, както и неограничен брой локални и отдалечени работни места - всичко това от един компютър.

Удобство при използване

Няма значение колко е велика технологията - ако тя не е лесена за използване, тя просто не е достатъчно добъра. В крайна сметка, един удобен за потребителя интерфейс е това, което ще ви позволи да осъществите достъп до информацията, която сте записали, бързо, навременно да оцените ситуацията и да реагирате адекватно.

Нашите програмисти обръщат специално внимание на потребителския интерфейс, за да е сигурно, че всичко е лесно и интуитивно. Като резултат от това, дизайнът и ергономичността на системата ви позволява да работите с нея, без предварително обучение. Толкова е лесно, дори не е необходима комютърна грамотност!

По-специално три уникални функции значително увеличават удобството и ефективността на работа на оператора:

  • Незабавен достъп до архивни записи
  • Едновременно многоканално възпроизвеждане на записани данни
  • Лесена управляемост на зададени от потребителя оформления на екрана

Производителност

Системата за видеонаблюдение на Axxon PSIM ви дава желаната висока производителност, без да се жертва необходимото качество на изображение. Системата работи с широк спектър поддържани устройства (камери, сървери и др.) и усъвършенствани алгоритми за компресия и обработка на изображения, което позволява показване и съхраняване на видео данни с превъзходно качество при максимална скорост запис.

Уникалните алгоритми за видео обработка гарантират оптимална производителност, без да се натоварва трафика или блокират ресурсите на процесора. Многозадачната структурата на видео модула го прави добре оптимизиран за високо ефективна работа в многопроцесорни системи. Файловата система е оптимизирана с цел поддтъжка на RAID масиви, съхранявайки до 120Tbytes. Също нашият модул за поддръжка на клиенти осигурява свързаност със системите на клиентите, без увеличаване натоварването на процесора.

Надеждност

За всяка една система за безопасност, надеждноста е от ключово значение. От особено значение е вашата система да е надеждна, стабилна и функционална денонощно, всеки божи ден. А разпределеният подход означава, че Axxon е изключително надежден и безотказен - ако възникне проблем в един модул или мрежова връзка, Axxon PSIM автоматично превключва на друга функциониращ сървър.

Качеството на изображението

Една система за видеонаблюдение е толкова по- добъра, колкото по-добро е качеството на видеоизображенията, захващани от нея. Axxon PSIM постига максимално качество на видеоизображенията, които показва и съхранява с помощта на Philips 7134 базирани декодери, които осигуряват висока хоризонтална резолюция до 500 телевизионни линии.

Уникална технология за управление на декодерите позволява на системата постигане на висока стабилност на видео потока при по-висока плътност на записа по сравнение с други Philips 7134-базирани системи.

Революционният MotionWavelet алгоритъм за видео компресия гарантира високо качество на компресираните изображения при значително по-малък размер на файла в сравнение с други алгоритми за компресия.

Разработеният De-interlacing алгоритъм премахва ефекта "назъбване" при максимална резолюция, без изкривяване краищата на обектите или намаляване на реалната резолюция на изображението.

Характеристики на мрежата

Не се налага постоянно да се държи под око вашата система за видеонаблюдение. Уникалните мрежови характеристики на Axxon PSIM гарантират, че системата ви е винаги свързана, надеждно и твърдо работи - навсякъде.

Мултикастинг режима гарантира, че видео потока остава непрекъснат и канала за данни на сървъра никога се претоварва - дори когато има няколко клиенти, свързани към сървъра едновременно. И видео порта на Axxon PSIM изпраща качественно видео от сървъра към всеки клиент във вашата мрежа, без значение къде се намира.

Лесно е да се защитят вашите данни по всяко време и навсякъде. Може да прехвърляте всички ваши видео записи, в реално време, от всеки сървър на специални сървъри за архивиране, за по-продължително съхранение. Плюс това, видео сървърите и сървърите за архивиране са лесно достъпни по всяко време.

Кепчер карти

Axxon PSIM включва най-новите иновации при картите за многоканален видеозахват и обработване. Произвеждани се в PCI и PCI-Express формати, кепчер картите на Axxon PSIM позволяват дигитализиране и стрийминг на видео сигнала в системите за видеонаблюдение. Освен мониторинг в реално време, кепчер картите предлагат възможности за аудио и видео запис на HDD и други формaти цифрови медии.

Видео и аудио обработка

Модул за видеонаблюдение на Axxon PSIM включва и възможности за аудио запис. Можете да конфигурирате системата за запис на звук, когато се задейства аларма от достигнато предварително зададено ниво на звук, може също да се записва аудио и видео едновременно, или двете отделно. С Axxon PSIM изборът е ваш.

Какво друго е Axxon PSIM?