A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Аудио обработка

Поддържането на една наистина сигурна среда, изисква нещо повече от зорко око. Мрежовият аудио модул на Axxon PSIM използва звуков трансфер, обработка и анализ за подобряване на достъпа ви до информацията.

Този user-friendly модул позволява високо ниво на персонализация. Можете да конфигурирате системата да задейства запис при тревожо събитие, да се разделят или синхронизират на аудио и видео записите, както и да записвате директно от телефонни линии. Аудио Старт функция автоматично включва избрана камера да стартира запис, когато нивото на шума достигне предварително зададено ниво.

Нивата на компресия могат да се регулират в реално време, така че можете да контролирате нивото на качеството на вашите записи. Звуковите файлове могат да се съхраняват отделно от видео файловете и архивите са лесни за търсене по дата или време. И тъй като аудио архиви могат да се експортират в WAF формат, те могат да се възпроизвеждат извън системата на Axxon PSIM.

Axxon PSIM поддържа два вида аудио сигнал: микрофонен (MIC, SoundBlaster) и линеен (LINE). Нашите разпределени Системата поддържа до десет хиляди микрофони и телефонни линии, с максимум 16 за сървър и 32 за компютър. Ако е необходимо, аудио данните могат да бъдат допълнително софтуерно усилвани. Модулиращата честотата зависи от вида и параметрите на звуковата карта.

Какво друго е Axxon PSIM?