Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Интеграция

Осигуряването на безопасност и спокойствие не би трябвало да е трудна задача. Буквално след разопаковане от кутията, Axxon PSIM ви дава 100% съвместимост със съществуващят вече хардуер и софтуер. Възможността за персонализиране ви дава възможност да интегрирате Axxon PSIM с останалата част от вашите ИТ системи. HR, финанси и други бази данни могат да бъдат свързани със системата за обезпечаване на вашата организация с богата информация за безопасността. Поради факта, че Axxon PSIM лесно пасва на съществуващите вече настройка на системата, тя има много по-ниска цена на изпълнение и почти не се нуждае от обучение.

В момента, Axxon PSIM поддържа следният хардуер:

Какво друго е Axxon PSIM?