Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Axxon PSIM е лесен и гъвкав

Търсейки най-добрите в технологии за сигурност, вие не искате адаптивноста и функционалноста, да са за сметка на сложност. В идеалния случай, ще реализирате своите нови решения, изучавайки системата, обучавайки персонала, и ще продължите да управлявате и поддържате новата система - и всичко това трябва да стане бързо, лесно и ефективно.

И все пак много от системите за безопасност и бизнес системи на пазара днес са твърде сложни или твърде недоразвити за да работят наистина , много по-малко от тях просто си работят. За щастие, Axxon PSIM е построена фундаментално, така че да се гарантира, лекота на използване.

Построен на обектно-ориентирана архитектура, софтуера от Axxon е изключително лесен за инсталиране, лесен за използване, и лесен за управление. Системата позволява на потребителите да определят обектите, по избор на група обекти с определени характеристики, което от своя страна определя характеристиките на наличния хардуер или модули. Като резултат, за потребителите е лесно да конфигурират системите, бързо да генерират обекти, и да настройват атрибутите на вече създадените обекти, както е необходимо.

Интуитивният потребителски интерфейс прави Axxon PSIM изключително лесен за използване, а потребителите могат да направят почти всичко с четири или дори по-малко кликвания на мишката. За разлика от други решения, не изисква продължително обучение и поддръжка.

Освен това, вертикалните и хоризонтални модули от Axxon са свързани към системното ядро и може да се стартират на всеки един компютър - така че да получите цялостно и лесно за използване решение за дистанционно управление, контрол и наблюдение.

Технология, която е лесна за използване, инсталиране, управление и поддържане, означава не само по-малко главоболия за вас - това също означава по-бърза възвръщаемост на инвестициите и по-ниска цялостна стойност на притежание изначално, и в дългосрочен план. Това е, което Axxon PSIM ви помага да направите.

Какво друго е Axxon PSIM?