Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Система за безопастност AxxonSoft VMS бе установена в голям бизнес център Grand Trade в Република Сръбска

В БаняЛука, един от най-големите градове на Република Сръбска е построен съвременен бизнес център. Зданието е от 14 етажа, а обащата площ от 200 000кв метра.

Ситуация

Там се намират и огромно количество хора, повече от 1300 сътрудника, посетители, технически персонал. Затова въпроса относно безопасността на хората и имуществото е един от най-ключовите. При поставяне на задачата за установяване на система за безопастност, поръчителят обозначи типичните изисквания: цялата инфраструктура на центъра – неговата територия, офисните помещения, техническите зони, също така входове и изходи – трябва да се намират под стриктен контрол.

Относно пратньора

Master B.C. дистрибутор на оборудване на системи за безопастност (www.masterbc.co.rs), е един от най-големите дистрибутори на пазара на бивша Югославия, съсредоточен върху продажбата на различни технически средства и решения от разлино ниво и сложност и мащаб.

Решение

Клиента избра компания ITV | AxxonSoft и нейния ключов продукт, съвременна система за безопастност AxxonSoft VMS – установена на 10 сървъра. Също така към системата са включени 4 отдалечени клиентски компютъра, което в цялата си сложност позволява да се осигури непрекъснато видео от 186 камери. Контрол на постъпващите видеоданни се осъществява в локалния мониторен център.

Резултат

След започването на пълноценното функциониране на системата за безопастност AxxonSoft VMS в бизнес центъра Grand Trade клиентът отбеляза, че не са възникнали ниот технически проблеми, нито усложнения при ползване на системата. По такъв начин установения ПО на компанията AxxonSoft напълно задоволява всички желания и изисквания на клиента на толкова важен обект, какъвто е един бизнес център.

"На нас ни е приятно, че именно нашата компания бе избрана като доставчик на съвременни и високотехнологични програмни продукти. Това позволява на специалистите на компанията инсталатор да осъществляват проектиране и поставка на решения за проекти със широк спектър на изикваните функции, използвайки единна платформа за построение на системи за безопастност."

- Федор Менделев, мениджър продажби AxxonSoft

Additional useful information

"Axxon PSIM made the case for increased ROI easy. When we implemented it in a retail setting, we were able to show the client that security personnel numbers could be reduced. This led directly to cost reductions and a higher return on investment."

Antonio Klodzinski, Commercial Director, MultiSystems (AxxonSoft Partner - Brazil)

Looking for a Partner?
Looking for a Partner?

We've got more than 5800 of them.

Find one here

Become an AxxonSoft partner
Become an AxxonSoft partner

Attract more customers. Increase your profits. Grow your business.

Become an AxxonSoft partner