Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Dell Jordan

Адрес : 940584 Amman, 11194 Jordan, Amman Financial District Al-Husari Street Shmeisani, Anshasi Bldg. Floor 2, Office No. 210
Телефон : + 962 6 500 7373
Уеб : www.dell.com