A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Изобретението на NVIDIA – Графичните Процесори (GPU) през 1999 г. предизвика растеж на пазара на компютърните игри, предефинирайки съвременната компютърна графика и правейки революция в паралелните изчисления. Съвсем наскоро дълбокото обучение на GPU (deep learning) даде искра на съвременния ИИ - следващата ера в изчисленията. С GPU, действащ като мозъка на компютрите, роботите и самоуправляващите се автомобили могат да възприемат и разбират света по-добре от всякога.

Разработка на Съвместни Решения

AxxonSoft използва NVIDIA TensorRT SDK за пренасяне на ИИ алгоритми за видеоанализ към графичните процесори на NVIDIA за оптимизиране на тяхната производителност. TensorRT разгръща пълния потенциал на графичните процесори с тензорно ядро NVIDIA и поддържа най-новите микроархитектури. Изчислителните платформи на NVIDIA могат да умножат производителността на ИИ анализите в сравнение със системите базирани само на процесори.

Как Видеосистемата на AxxonSoft Използва Графичните Процесори на NVIDIA (NVIDIA GPU)

Прилагането на графични ускорители на NVIDIA за най-взискателните задачи за обработка на видео от страна на сървъра и клиента помага за увеличаване на производителността на видеосистемата, намаляване на хардуерните разходи и консумацията на енергия.

Как Видеосистемата на AxxonSoft Използва Графичните Процесори на NVIDIA (NVIDIA GPU)

Ускорение на Видео Аналитиката

Видео анализите създават значително изчислително натоварване на сървъра на видеосистемата. Първата ресурсо-натоварваща задача е декодирането на видео емисиите, предавани от IP камерите. За да се справи ефективно, видеосистемата на Axxon One поддържа хардуерно декодиране на видео на графични процесори на NVIDIA, след което видеото може да бъде обработено с видеоанализ, както стандартен или с невронна мрежа.

Втората трудна задача е изпълнението на алгоритми за видеоанализ, особено тези базирани на ИИ. За ускоряване на ИИ Axxon One може да използва различни графични процесори на NVIDIA. За да се постигне максимална производителност, на сървъра могат да бъдат инсталирани няколко графични ускорители за декодиране на видео и за ИИ алгоритми.

Благодарение на хардуерно ускорените изчисления, сървърът може да обработва няколко пъти повече видео потоци, когато използва видео анализи. Така може да се намали броя на сървърите, което води до рационализиране на архитектурата на интелигентна система за видеонаблюдение и до намаляване на капиталовите разходи, и разходите за поддръжка.

Ускорение на Видео Аналитиката

Декодиране на Видео за Визуализация

Клиентът на Axxon One може да използва графични карти на NVIDIA за декодиране на видео по време на неговото показване. Това позволява безпроблемно възпроизвеждане на десетки Full HD видео емисии, включително H.265, без допълнително натоварване на процесора. Благодарение на това можете да използвате монитори с по-висока разделителна способност, да показвате повече видеоклипове от камери на клиентския екран или да използвате клиентски компютри с процесори с по-ниска производителност. Хардуерното декодиране на видео от страна на клиента също дава възможност за изграждане на големи видеостени, базирани само на няколко компютъра със средна производителност на процесора.