Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Alarm automatika представи Axxon PSIM пред бизнесмени от Хърватия

04/27/2011
Alarm automatika представи Axxon PSIM пред бизнесмени от Хърватия

На състоялата се в Загреб презентация, "Нови технологии и интегриране на електронни системи за безопасност", компанията Alarm automatika, партньор на AxxonSoft в Хърватия, събра почти сто участници - представители на финансовия сектор, търговията на дребно, хотелиерството, промишлеността и публичния сектор. На гостите бяха представени нови технологии за сигурност, използващи обща интеграция на различни системи, по-специално универсалната платформа за безопасност Axxon PSIM.

В първата част на мероприятието безе разказано за спецефичните особености на охраняемите обекти, принадлежащи към различни сектори, както и за най-уязвимите места на тези обекти. След това безе показана презентация, която обяснява как да се реши проблема със сигурността във всеки сектор. На участниците безе предоставен софтуерния комплекс Axxon PSIM като платформа позволяваща изграждането на системи способни да решават конкретни задачи за безопасност в различни отрасли.

Особено безе наблегнато на едно от най-големите предимства на Axxon PSIM - способността да се поддържа оборудване от различни производители, което позволява да бъдат избрани оптималните устройства за всеки отделен обект. Също така бяха представени модулите на Axxon PSIM, с помощта на които се изграждат вертикални решения: модула за контрол на касови операции POS PSIM, системата за безопасност по пътищата Auto PSIM и др.

"Една от особеностите на технологичното развитие в региона, за която още никой не е чул - разнородността на аудиторията, която се привлича за първоначално представяне. Работата с такава публика не е лесна. и ние разбираме колко е трудно да се подготвят демонстрация на продукти и презентационни материали за фирма, която наскоро е станала наш партньор, и все още не са и известни всички характеристики на нашите продукти. Отбелязваме, с голямо уважение сериозността на обучението, което са провели служителитете от Alarm automatika. За нас е ценно, че цялата подготовка е проведена самостоятелно, привличайки нас само дистанционно. Благодарни сме за доверието, което ни беше указано, избирайки нашите технологии, и ще очакваме готови проекти, на които да демонстрираме ефективността на съвместната работа вече и на реални обекти,"

Алексей Менделев, CEO на шзточно Европейския офис за AxxonSoft.

"Двете компании, Аларма Automatika и AxxonSoft, споделят една и съща визия -. да въвеждат мощен софтуер за видео управление, който може да изпълнява различни полезни видео аналитични задачи на този регион. Тази цел включва съзнанието за обща мисия, визия и ценности, между тези двама партньори. Очакванията, построени около това сътрудничество се основават на тези договорености. Alarm Automatika ще продължи усилията си в областта на маркетинга на софтуерни решения от AxxonSoft в този регион, тъй като мисията на Alarm Automatika е да се съберат най-ефективните решения за видео наблюдение за този регион, и те могат да бъдат открити в продуктите AxxonSoft,"

каза Горан Иванишевич, специалист от отдел проектен дизайн, Alarm Automatika.