Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Излезе новата версия на Axxon PSIM 4.8.0

01/20/2011

AxxonSoft пусна новата версия 4.8.0 на платформата за безопасност PSIM, която реализира за първи път няколко нови разработки компанията.

Новите функции и технологии

Едно от най-важните нововъведения е реализацията на модул за видео анализ VMDA (Video Motion Detection and Analyzing) в Intellect. Това позволи включването на нови инструменти за видео детекция на ситуацията чрез аналитична информация, генерирана от VMDA, както и прилагането на нова интелигентна технология за търсене в архивите (Forensic Search).

Axxon PSIM 4.8.0 включва нови мощни видео аналитични инструменти за откриване на пресичане на линия в дефинирана от потребителя посока (Virtual Tripwire), детекция на движение (VMD), спиране в зона, детекция на забавяне в зона и влизане/излизане от зона. Видео анализ вградени в камери също се поддържа, което позволява Intellect да се справя със събития, регистрирани от вградени в камера датчици за видео анализ.

Технологията Forensic Search е изцяло нова за AxxonSoft разработка, която позволява търсене на записи във видео архивите, които отговарят на определени параметри. Това прави работата с видео архивите значително по-ефективна. При търсене, потребителят трябва само да зададе атрибути, чрез които да се търси конкретна видео запис, като зона на движение, посока на движение, цветове на обекта и др. С Forensic Search технологията за търсене ще намерите всички записи, отговарящи на параметрите за търсене в рамките на няколко секунди. Не е необходимо да конфигурирате видео инструменти за детекция предварително; когато използвате Forensic Search, всички атрибути на движещите се обекти автоматично се записват в базата данни на модула е VMDA. Forensic Search системата може да се стартира заедно със системаta за видеонаблюдение или да се инсталира върху вече стартирана система, основана на Axxon PSIM 4.8.0 софтуерен пакет.

Заедно с новите инструменти за видео анализ в Axxon PSIM 4.8.0, безе добавен и нов инструмент, превръщащ видеонаблюдението в по-удобен процес: сцена на обекта, която позволява на потребителя да компилира в единна панорама изображенията от няколко камери, с припокриващо се зрително поле. Този инструмент помага за по-ясно показване обширни зони за детекция на екрана на монитора.

Сред техническите иновации, трябва да се отбележи и поддръжката на 64-битовите операционни системи Windows и поддръжка за няколко нови кепчер карти : Stream Labs FX2 and TUAN FS15, FX4, FX8 and FX16. Можете да видите характеристиките на картите тук.

Нови интеграции

Axxon PSIM 4.8.0 дистрибутивен пакет включва Drivers Pack 3.1.10, което означава, че в сравнение с предишната версия на Intellect, версия 4.7.8 излязла през 2010 г., в Intellect 4.8.0 е добавена поддръжка за нови 178 IP устройства.

В допълнение към интегрирането на нови IP устройства, няколко от интегрираните вече модули на системите за пожароизвестяване, СОТ и системи за контрол на достъпа са подобрени и е добавена поддръжка на няколко нови системи, като те включват пожароизвестяване и СОТ на Polon, Rosslare ACS и Altonika RS-202, няколко нови Legos ACS контролера и подсистеми, радиация и химически контрол.

Нови интеграции

Axxon PSIM 4.8.0 дистрибутивен пакет включва Drivers Pack 3.1.10, което означава, че в сравнение с предишната версия на Intellect, версия 4.7.8 излязла през 2010 г., в Intellect 4.8.0 е добавена поддръжка за нови 178 IP устройства.

В допълнение към интегрирането на нови IP устройства, няколко от интегрираните вече модули на системите за пожароизвестяване, СОТ и системи за контрол на достъпа са подобрени и е добавена поддръжка на няколко нови системи, като те включват пожароизвестяване и СОТ на Polon, Rosslare ACS и Altonika RS-202, няколко нови Legos ACS контролера и подсистеми, радиация и химически контрол.

В POS PSIM 4.8.0 са добавени нови интеграции с оборудване, касови апарати, както и е разработена нова подсистема за доклади достъпни чрез уеб интерфейс. Това позволява разглеждане на доклади от различни компютри онлайн, без да се създават Intellect отдалечени работни станции.

Пълна информация за промените въведени в новата версия на Intellect може да намерите в релиза за обновленията. Дистрибутив, документи и изменения за Axxon PSIM 4.8.0 може да намерите тук.