A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Axxon Intellect PSIM 4.11.2 версия е издадена

02/02/2021

AxxonSoft has released version 4.11.2 of the Axxon Intellect PSIM. The new version introduces support for OpenStreetMap, object masking when exporting video footage, push notifications for mobile clients, and new features of video analytics, events handling, video archive, and SIP terminal.

AxxonSoft издаде версия 4.11.2 на Axxon Intellect PSIM. Новата версия въвежда поддръжка на OpenStreetMap, маскиране на обекти при експортиране на видеозаписи, push известия за мобилни клиенти и нови функции за видео анализ, обработка на събития, видео архив и SIP терминал.

Интерактивна Карта

Добавена е възможност за използване на векторна гео-карта от OpenStreetMap като подложка за интерактивна карта на Intellect. Гео-картата се запитва от сървъра на OpenStreetMap и автоматично се свързва с географски координати в Intellect. Използването на гео-карти е удобно за работа с големи и разпределени обекти; освен това картите се актуализират постоянно от голяма общност от участници в проекта OpenStreetMap.

Интерактивна Карта

За растерни карти обвързването с географските координати също е опростено. Вече можете да използвате това свързване и в мобилни клиенти, за да показвате камери на картата.

Когато се задейства аларма, слоят на интерактивната карта, съдържащ източника на аларменото събитие, вече може да се извежда автоматично най-отгоре над други отворени прозорци.

Видео Аналитика

Функцията Tag & Track за автоматично проследяване на обекти от PTZ камера вече поддържа автоматичен и смесен режими на работа. При автоматичния режим PTZ камерата превключва с определена честота между движещите се обекти, които са открити от тракера на обекти на свързаната фиксирана камера. Смесеният режим работи по същия начин, докато операторът не избере конкретен обект. След това PTZ камерата ще следва обекта докато не напусне зрителното поле на фиксираната камера, след което ще премине в автоматичен режим.

Video Analytics

Стандартният тракер на обекти е актуализиран. Точността на откриване и стабилността на тракера на обекти също са подобрени.

Принципът на лицензиране на интелигентното търсене във видеозаписите е променен; всеки видео канал вече се лицензира отделно (но когато системата се надстройва от предишна версия, може да се запази текущия лиценз).

Мониторинг и действия със събития

Intellect вече поддържа изпращане на push известия до мобилни клиенти чрез облачната услуга AxxonNet. Можете да получавате известия за определени видове събития в приложенията за iOS и Android. Видеоклиповете на събитията се съхраняват в облака и можете да преминете към записа, като докоснете известието.

Добавен е опростен (текстов) изглед на прозореца на Протокола на Оператора и възможност за групиране на информацията в прозореца по региони, събития или обекти. Благодарение на това вече е възможно, например, да преглеждате бързо всички аларми, свързани с избрана камера или определена област на наблюдение.

Мониторинг и действия със събития

Настройки за забраняване на множествено избиране на събития и обработка на събитие без коментар също са добавени към Протокола на Оператора. Рамките изобразявани от видео детектора вече могат да се показват на видеокадри с алармени събития и по време на възпроизвеждане на запис на събитието.

Прегледът на Събития вече поддържа показване на телесната температура, измерена от камера за детекция за висока температура

Експортиране на Видео

Когато експортирате видео, вече можете да скриете всеки статичен или движещ се обект с маска. За маскиране на движещи се обекти се задават началната, крайната и междинната точки на траекторията на движението на маската, така че маската плавно да се движи с обекта.

Експортиране на Видео

Когато изберете видеокамери в помощният инструмент AviExport, можете да потърсите камери и да сортирате списъка им по име или идентификатор на устройството. Надписите с името на камерата, дата и часа могат да бъдат насложени върху експортираното видео.

Освен това вече можете да експортирате видео със звук в MP4 формат, с рекомпресия или със запазване на оригиналните кодеци.

SIP Терминал

Вече се поддържат разговори между SIP оператори. Обекти на SIP оператор могат да се добавят към картата, което позволява извикване на оператор директно от картата; можете също да задържите / възобновите повикванията от картата. Добавена е функция за пренасочване на повиквания и групови повиквания, които могат да бъдат получавани от SIP оператори или SIP устройства от предварително дефиниран списък.

SIP Терминал

Вече можете да създадете няколко адресни книги, за да работите с тях в отделни раздели на SIP панела. Можете също така да зададете списък със SIP оператори, за да работи с определен SIP панел. Добавена е настройка за разрешаване или блокиране на обаждания до неизвестни номера, които не са в адресната книга на SIP панела.

Графичния интерфейс на SIP панела е преработен и значително подобрен. Добавено е показване на продължителността на текущото обаждане, настройки за елементи на интерфейса и опция за активиране на екрана от SIP панела по време на разговор. Прозорецът за отговор на повикване вече се показва в горната част над всички прозорци по време на активно повикване или разговор на задържане. Добавен е регистър на повикванията с възможност за преглед на видео и / или аудио архив на разговори.

Работа с Видео Архива

В бекъп архива можете да зададете време за съхранение на записите от камерата, след което те ще бъдат автоматично изтрити. Записите от бекъп архива вече могат да се излъчват чрез RTSP сървър, за да се гледат на отдалечени работни станции на Intellect или с помощта на видеоплейъри, които поддържат този протокол.

Когато излъчвате видео архив от всякакъв тип чрез RTSP сървър, времето на видеозаписите може да се показва във видеоплейъра като надписи.

Добавена е възможност за правене на видеозаписи на Бекъп и Video Gateway архив, скрит от избрани потребители. По този начин всички записи на Intellect вече могат да бъдат скрити.

Работа с Видео Архива

Допълнително, при защита на архива от презаписване, може автоматично да се създаде отметка, отделно по време на възпроизвеждане на видео може да се покажат рамките от работата на видео детектора.

Други Нови Функционалности

  • Добавено е двуфакторно удостоверяване с потвърждение за влизане в Intellect чрез SMS.
  • В услугата за кратки съобщения е добавена възможност за изпращане на SMS известия на няколко номера.
  • В Screen Manager (интерфейс за управление на видеостена), добавена е възможност за копиране на оформление на няколко монитора или всички налични монитори наведнъж.
  • За да промените бързо потребителските права, можете да „преместите“ потребителя между правата, като ги прекратите от текущите права и свържете с нови.
  • Добавена е възможност за групово задаване на камери при конфигуриране на RTSP сървър.
  • Оптимизирана е работата на Intellect на двупроцесорни компютри с много видеокамери.
  • Добавена е възможност за актуализиране на Intellect в безшумен режим, без да се премахват модули на вертикални решения.
  • Добавена е поддръжка на румънски и виетнамски езици в езиковия пакет.

Инсталационни файлове, документация и бележки за версията на Axxon Intellect 4.11.2 са налични на страницата за изтегляне.