Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

AxxonSoft се присъедини към Intel® Software Partner Program

01/13/2012

AxxonSoft се присъедини към Intel® Software Partner Program и получи статус Premier Elite , който дава широки перспективи за оптимизиране на работата върху софтуера на AxxonSoft със хардуера на Intel.

Оптимизацията на приложения като софруера за видео обработка е приоритетна задача за разработчиците на софтуер, тъй като толкова добре оптимизиран софтуер не изисква мощен хардуер и ще бъде икономически по-ефективен. Това е от особенно значение за големите проекти, които могат да включват стотици и дори хиляди видео камери, като например системи за видеонаблюдение в индустриални предприятия, железопътни линии, тръбопроводи и системи от типа на Safe City (Безопасен Град).

Големите проекти са едно от основните приложения на софтуера на Axxon PSIM и тяхната оптимизация е от решаващо значение. Като част от сътрудничеството си с Intel, AxxonSoft получи Intel оборудване за тестове, включително с предварителен CPUs релийз. След тестовете AxxonSoft разработи препоръки за оптимизиране на Intellect софруера. Това ще харантира най-ефикасно използване на ново поколение Intel процесори и способност за вградена графична обработка.

Относно Intel® Software Partner Program

През 2006 г Intel стартира Intel® Software Partner Program, пригодена за независими софтуерни разработчици. Всяка една компания разработваща търговски софтуер или услуги базирани на платформи и технологии на Intel, може да вземе участие в програмата.корпорацията предлага на разработчиците на софтуер редица икономически, технически и маркетингови предимства на всички основни етапи. Използвайки това, разработчиците могат да създават приложения с по-голяма надеждност и произвидителност в по-кратки периоди от време.