Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Семинар на AxxonSoft базиран на компанията Alarmeco се проведе в Естония

06/05/2013
Семинар на AxxonSoft базиран на компанията Alarmeco се проведе в Естония

AxxonSoft проведе двудневен семинар за интегратори и крайни потребители на балтийските страни, в рамките на който бяха показани всички характерни продуктите на компанията. Събитието се проведе в Талин (Естония), 30 май, 2013.

От икономическа гледна точка Естония е интересен прибалтийски регион, който тепърва започва да използва технологиите на AxxonSoft. Иммено оттам би могла да започне една експанзия на продутите на компанията в скандинавските страни.

Целта на семинара бе да се покажат възможностите на програмните продукти на AxxonSoft в план интеграция на различно оборудване за безопастност и видеонаблюдение, в това число системи, които вече са установени на обектите и имат нужда от модернизация. Възможността за създване на хибридни системи за видеонаблюдение, бързия преход от аналогови камери към към IP оборудване без замяна на цялата система, изключително заинтригува гостите на конференцията. А широкия избор на IP устройства от различни производители, интегрирани с програмните продукти на компанията, ги прави много привлекателни за търговските дружества и държавния сектор.

По време на семинара на стенда на компанията бе проведена презентация на новата версия на система за видеонаблюдение Axxon VMS. Вниманието на участниците привлякоха функциите за интелигентно търсене във видео архива, също така технологията Time Compressor, позволяваща разглеждане на архива много по-ефективно отколкото в повечето съществуващи системи за видеоконтрол.

Най-голямо впечатление предизвика новата функция на Axxon VMS 3.1 "Режим на потапяне", която сега поддържа интерактивната 3D карта. Полупрозрачното видеоизображение се налага на картата и предметите в кадър се съчетават на обозначенията на нея. Оживено се обсъждаше възможността за прилагане на тази функция на реални обекти.

Вниманието на участниците привлякоха и вертикалните решения предназначени за различни промишлени отрасли и за бизнес областта, които са основани на системата за безопасност Axxon PSIM. Това е системата за разпознаване на лица Face PSIM, системите за пожарна сигнализация и контрол на достъпа, работещи в един комплекс, също така системата Auto PSIM, позволяваща разпознаването на номерата и фиксиране на различни нарушения на правилата на движение по пътищата.

Технологичните партньори на AxxonSoft, в частност Eneo и Sunell, представиха свои продукти интегрирани с платформата Intellect, демонстрираха всички преимущества на комплексния подход при реализация на проекти за системи за безопастност на обекти от голям и среден мащаб.

Цял ден се провеждаше активна дискусия между представителите на компаниите, пратньорите и гостите за търсенето на такива продукти на пазара на прибалтийките страни.

Ако в първия ден се събраха в една зала големите играчи на пазара за по-детайлно запознаване с продуктите на AxxonSoft, то втория ден вратите бяха отворени за всички желаещи и за крайните потребители – представители на крупни предприятия, банки, бензиностанции и търговци на дребно. Семинарът стана едно от големите събития за пазара на системи за безопстност в Естония и предизвика голям интерес. Това, още веднъж доказа: възможността на програмния продукт да обедини в една платформа най-различни елементи и оборудване и определя бъдещето на пазара, всички усилия и технологични пробиви са съсредоточени именно в това направление.

Партньорът на AxxonSoft, в чийто офис бе проведен семинара, естонската компания Alarmeco – предлага поддръжка на продуктите на AxxonSoft и обучение на специалистите на естонски език, също така оказва помощ при проектиране и предаване на проекти от различно ниво на трудност. На базата на Alarmeco постоянно действа демонстрационна стая с пълните комплекстни решения в сферата на безопастност. Квалифициран персонал може да отговори на всеки един въпрос и да помогне. С помощта на Alarmeco, AxxonSoft ще се доближи към своите прибалтийски партньори и нови клиенти.