Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Пуснат е DetectorPack 3.5.0

01/14/2021
Пуснат е DetectorPack 3.5.0

Axxon VMS инструментите за детекция са вече групирани по тип (базови, ИИ, лице, LPR) и са компилирани в отделен модул DetectorPack, който е предмет на независимо и непрекъснато развитие и доставка. Това прави възможно изтеглянето и актуализирането на необходимия аналитик между версиите на видео системата.

Нови Инструменти за Детекция

Към DetectorPack 3.5.0 се добавя нов инструмент за детекция на лични предпазни средства (ЛПС), базиран на ИИ. Той локализира хора, които не носят лични предпазни средства в зони, където това е задължително, или служители, носещи неправилно своите ЛПС.

Тази версия на DetectorPack включва също разпознаване на лица и контрол на телесната температура с помощта на термокамери Mobotix M16 TR. При работа с тези камери се прилага стандартният алгоритъм за разпознаване на лица на AxxonSoft. За всяко открито лице се извършва следното:

  • Измерване на температурата.
  • Показване на резултата от измерването до рамката на разпознатото лице.
  • Записване на стойността на температурата в системния дневник, заедно със събитието за разпознато лице. По този начин видеозаписите на събитието могат бързо да се търсят.

Възможно е също така да се настрои системата да стартира автоматичен сценарий, когато показанията на температурата надхвърлят максимално допустимата стойност: уведомяване на оператора, подаване на звукова аларма, изпращане на имейл или текстово известие до отговорния персонал и т.н.

Друг нов елемент, който е част от инструментите за разпознаване на позата, е разпознаването на Близко стоящи хора. По подразбиране се задейства, когато хората стоят твърде близо един до друг; обаче можете да зададете всяко минимално допустимо разстояние. Това може да се използва за откриване на нарушения на социалната дистанция.

Нови функции и подобрения

  • Актуализирана е версията на алгоритъма за разпознаване на лица.
  • Когато се използва стандартно откриване на движение, видео емисиите вече могат да бъдат декодирани на NVIDIA процесори с помощта на NVDEC чипове.
  • Разпознаването на лица и разпознаването на автомобилни номера вече могат да работят на графични процесори.
  • Алгоритмите за детекция на нивото на водата и позите са оптимизирани.

Декодирането и анализът на видеото на графични процесори значително намаляват натоварването върху производителността на процесора на сървъра. Освен това, няколко графични карти могат да бъдат инсталирани на един сървър. Това допълнително позволява на повече камери да бъдат свързани към сървъра, намалявайки хардуерните разходи и проблемите с поддръжката.

DetectorPack 3.5.0 е съвместим с Axxon VMS 4.4.2, с някои ограничения. Моля, свържете се с нашия екип за техническа поддръжка за подробности. Пълна съвместимост ще бъде предоставена в Axxon VMS 4.5.

Вижте бележките на версията за пълен списък на новите функции и подобрения.

Изтеглете инсталатора на DetectorPack 3.5.0 от нашата страница за изтегляне .