Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Пуснат е Face PSIM 8.0

02/19/2021

AxxonSoft пусна модула за разпознаване на лица Face PSIM 8.0, който работи като част от софтуерната платформа Axxon PSIM. Новата версия въвежда функции, които помагат за прилагане на мерки за намаляване на разпространението на инфекции, актуализира версиите на механизмите за разпознаване на лица и подобрява потребителския интерфейс.

Интеграция на камера за детекция на висока температура

IP камерите за измерване на телесната температура съчетават два канала - термичен (инфрачервен) и стандартен. Детекторът на лице, работещ по стандартния канал, определя координатите на лицата в рамката, които се използват от термографския алгоритъм за определяне на тяхната температура от термичното изображение. И двата видео потока се предават на Intellect; температурните стойности могат да се показват във видеото на живо и при гледане на видеозаписи.

Face PSIM получава изображение на лицето и температура от камерата, а стойността на температурата се записва в базата данни на заснетите лица заедно с пол, възраст, цвят на косата и други характеристики, разпознати от изображението. Към интерфейса за търсене на лица е добавен филтър по температура, който ви позволява да видите списъка с лица в определен температурен диапазон.

Можете да конфигурирате температурния праг и автоматичния отговор при неговото надвишаване, например да се предупреждава оператора. Интеграцията със системите за контрол на достъпа дава възможност за автоматично ограничаване на достъпа на хора с повишена телесна температура.

Детекция на лицеви маски

Face PSIM разпознава наличието или отсъствието на маска върху лицето (когато се използват ресурси, които поддържат тази функция). Параметърът за присъствие/отсъствие на маска се записва в базата данни при заснемане на лицето, което позволява преглед на списъка на заснетите лица със или без маски. Сценарий за автоматичен отговор може да бъде конфигуриран във връзка със събитието на присъствие/отсъствие на маска. Например, използвайки интегрирана система за контрол на достъпа, може да се ограничи достъпа на хора без маски до места, където носенето на маска е задължителна санитарна мярка.

Търсене на контакти

Face PSIM ви позволява да намерите хора, които са били в контакт с избрания човек, тоест уловени във FoV на камерите едновременно. Тази функция може да се използва за откриване на контакти на лице с потвърдена коронавирусна инфекция или при разследване на незаконни действия за търсене на лица, които са влезли в контакт със заподозрян.

За търсене на контакти първо се стартира стандартно търсене на лица, подобни на избраното изображение, а след това за всяко намерено съвпадение се извършва автоматично търсене на лица, които са влезли в рамката в интервала на определено време преди и след момента на разпознаване на оригиналното лице.

Подобрения на интерфейса

Филтрите за характеристики на лицето са унифицирани във всички раздели на интерфейса за разпознаване на лица и търсене. Можете да покажете всички или само разпознати / неразпознати лица и да ги филтрирате по всички налични характеристики: пол, минимална и максимална възраст, температурен диапазон, наличие на маска, очила, мустаци и брада, емоция и други параметри. Когато експортирате лице във файл, всички негови разпознати характеристики също се експортират.

Работейки с базата данни с референтни лица, вече е възможно да се филтрират лица по няколко полета едновременно, по собствено име, фамилия, бащино име и коментар. В интерфейса за разпознаване на лица и търсене, тези, които принадлежат на избраните отдели, вече могат да бъдат маркирани, а цветът и текстът на заглавието на прозореца за предупреждение вече може да се персонализират.

Актуализиране на алгоритмите за разпознаване

Tevian SDK е актуализиран до версия 2.12.1. Точността и производителността са подобрени; добавени са видове маски. Няколко версии на Tevian SDK вече могат да бъдат инсталирани едновременно в системата Face PSIM. Използваната версия се избира в настройките; при превключване между версиите базите данни с биометрични характеристики на референтни и заснети лица се пресъздават автоматично.

VisionLabs SDK е актуализиран до версия 4.2.0. Добавено е разпознаване на допълнителни характеристики на лицето.

SDK на Tevian и VisionLabs вече са GPU работещи, което осигурява значително подобрение на производителността на сървъра за разпознаване на лица.

STC SDK е актуализиран до версия 4.6.1. Добавени са нови профили, задаващи скоростта и точността на разпознаване.

Face PSIM 8.0 работи с Intellect 4.11. За пълен списък на промените в новата версия вижте бележките на изданието. Можете да изтеглите инсталатора на страницата за изтегляния.