Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Новите фунции на Интелект на изложението Security Expo в София

04/11/2014

От 19 до 22 март 2014, в София, се проведе 21-то изложение Security Expo – най-голямото отраслово мероприятие в България и едно от най-главните събития в областта на сигуността на Балканите. AxxonSoft участва в Expo 2014 с неговия надежден български партньор –най-голямата дистрибуторска компания в България – Andy.

На стенда на компания Andy, където на AxxonSoft бе отделен цял сектор, специалисти от източноевропейското представителство на компанията показаха как работи новата версия – 4.9 – система за безопастност Axxon PSIM.

В нея се появиха такива важни функции и инструменти като: 64-битови модули "Видео" и "Търсене с Axxon PSIM"; мултистриминг – получаване на няколко видео потока с IР- камера; GreenStream – инструмент позволяващ да се избере поток с най-малка резолюция, което е достатъчно за показване; мобилен клиент, позволяващ контролиране на ситуацията на охраняемия обект с отдалечен достъп и още много други.

В презентацията на AxxonSoft акцентът бе поставен върху гъвкостта на Axxon PSIM, която позволява задействане именно на тази система за безопастност и при сложни проекти, за решаване на нестандартни задачи.

На участниците и гостите бяха демонстрирани решения като:

  • Мониторинг на техническото състояние – специален модул, който позволява получаване и обработка на алармени събития от разпределени обекти, също така и контролиране на техничекото състояние на оборудването
  • Интегрираната в Axxon PSIM система за контрол на достъпа

Специално за това изложение, на основата на ноутбук със сензорен екран бе създаден интерактивен пулт, с помоща на който се осъществяваше управлението на видеостената. Видеостената представляваше сама по себе си един голям монитор, включен към отделен сървър с инсталиран Axxon PSIM, на който във вид на интерфейс се показваха процесите протичащи в системата за безопастност. В допълнение на сензорния пулт за управление бяха изнесени следните обекти:

  • Интерактивна карта на обекта
  • Интерфейс, мониторинг на техническото състояние
  • Екран, показваш алармената камера
  • Дистанционно управление PTZ
  • Бутон, за да стартирате скриптове и макрокоманди

Трябва да се подчертае, че дадения пулт позволява не само преглеждане на събития и изменение на статуса на обектите, но и управление на оборудването и интерфейсни обекти на стената, в това число и промяна на оформлението на камерите.

В резултат оператора разполагаше с пълната картина на това, което се случва на обекта, да контролира състоянието на всички елементи на системата и оперативно да реагира на алармени ситуации.

Благодарение на това, аудиторията се убеди в това, че Axxon PSIM позволява ефективно да се управлява "от една точка" разпределителния комплекс за безопастност, в който могат да влязат неограничен брой най-различни подсистеми.

Независимо от факта, че това решение е направено специално за събитието, за професионалистите в системите за безопастност, бе очевидно, че е применимо за реални обекти и практически незаменимо на големи, сложни и разпределителни обекти – промишлени, транспортни, инфраструктурни и др.

Презентацията на технологията с помощта на интерактивен панел за управление произведе голямо впечатление. Също така, важна част от мероприятието станаха деловите срещи на специалистите от AxxonSoft с потенциални партньори, в течение на които се обсъждаха перспективите на интересни и многообещаващи проекти. В допълнение, бяха проведени преговори с редица доставчици на оборудване за системи за сигурност и наблюдение на съвместни действия за развитието на продажбите в Източна Европа.

Компания Andy високо оцени възможностите на новата функционална платформа Axxon PSIM 4.9 и нейните перспективи за бъдещи проекти.

От своя страна специалистите от AxxonSoft отбелязаха, че оценяват високо партньорството с Andy и готовността на компанията за плътно и взаимоизгодно сътрудничество:

"Andy – един от най-големите дистрибутори на българсия пазар, който отлично познава нашите продукти, техните функции и потенциал. Затова, ние много ценим нашите партньорски отношения, основани на доверие и дълбока заинтересованост за постигане на съместен успех",

-отбеляза Федор Менделев, мениджър продажби на източноевропейското представителство на AxxonSoft.