Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Система за видео наблюдение, основанa на Axxon PSIM платформа разширена в Райфайзен Банк Авал, Украйна

07/10/2013

През 2012 г. Райфайзен Банк Авал, една от най-големите банки в Украйна, пое по нов път в своята Intellect интегрирана система за сигурност. AxxonSoft и Райфайзен Банк Авал имат дълга история на успешно партньорство датираща от април 2006 г., когато Intellect бе инсталиран в три от основните сгради на банката. Мобилизация бе успешна и благодарение на безупречно изпълнение, Axxon PSIM изпълнени изцяло всички нужди на банката. Скоро беше решено да се разшири използването Intellect до 14 от регионалните клонове на банката.

Всяка банка е специален вид институция, с продукт, който изисква особена бдителност и сигурност. Една банка трябва да има доверието и лоялността на своите клиенти, които да бъдат сигурни, че спестяванията им са под строг надзор.

Така че системата за сигурност за банка трябва да бъде:

  • всеобхватна (защитава не само централните офиси, но също и всички клонове, отдели и други свързани лица),
  • Устойчив на откази и абсолютно надежден,
  • Гъвкава и управляеми от централен хъб,
  • лесно мащабируема (тъй като банката може непрекъснато да открив нови клонове и инсталира нови банкомати и др.)

Интегрираната платформа Axxon PSIM отговаря на изискванията абсолютно точно. Но, банката продължава да нараства, добавят се нови отрасли, и от това произлиза необходимост за допълнение и разширение на системата. По същество, на банката е необходима широка гама хардуер за сигурност подрепена от Intellect софтуер.

През 2010 г. Райфайзен Банк Авал, AxxonSoft и водещ украински интегратор Istagroup обединиха силите си за изпълнението на тази стратегическа задача. В системата за сигурност е необходимо да се включат всички банкови отрасли (клонове, офиси, банкомати, касови апарати и т.н.) и се оставя да ги управляват от централен хъб. В момента Intellect-базирана система за управление на видеото защитава 630 банкови локации, с около 2500 IP камери и 9500 аналогови камери, направени от JVC, дългогодишен и надежден партньор на AxxonSoft.