Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Непрекъснато развитие: Нова версия на програмния комплекс Axxon PSIM

04/22/2016

Нова версия на многофункционалната отворена платформа

Компанията AxxonSoft продължава да усъвършенства един от ключовите си продукти – многофункционалния програмен комплекс Axxon PSIM. Днес на 22 април, се появи новата версия – 4.10.

Основното в новата версия на продукта бе оптимизцията и разширението на функционалните възможности при работа с видеоархива и неговия експорт в стандартни формати.

Ключови новини реализирани в Axxon PSIM 4.10:

 • Експорт на висео от архива, който сега може да се прави във фонов режим, тоест не е задължително да бъде съпровождан от видео. Освен това има възможност да се осъществява експорт веднага по група камери, също така да се защитава експортираното видео с цифров подпис.
 • Защита на архивните записи от премахване при презапис на архива. Да се установи защита може на всеки един видеозапис в архива, която впоследствие може да бъде премахната.
 • Отметки/букмаркс, благодарение на които се появи възможност да се отбелязват важните моменти във видеозаписите и по тях да се осъществява търсене в архива. Резултат от търсенето се явява позиционирането на фрагмент архива, към който ще бъде направена отметка.
 • Синхронизация на архива на видеокамерата и на сървъра. Тази функция е удобна при краткотрайни загуби на връзка на обектите, където всяка една минута от записа е важна, например на аерогари или други големи транспортни възли. След възстановяването на мрежата, архива на устройството и видеосървъра се синхронизират, и в резултат се получава бездефектно видео. Освен това се появи възможност без съществени загуби да се конвертира синхронизирания архив във файлов формат на подсистемата Intellect с възможност за негов преглед чрез стандартен интерфейс на видеоминитора.
 • Избирането поток за запис на нормални и алармени събития. Тази функция е в търсенето на местата, където има изискване да се запази постоянен запис в същото качество (например ниска резолюция и ниска скорост на кадрите), и в случай на извънредни ситуации, за да преминете в един поток с висока разделителна способност и честота на кадрите.
 • Оптимизция на търсенето във видеоархива, предоставя на ползвателите възможност за бърз анализ на видеоархива едновременно по няколко камери в режим на ускорено възпроизвеждане.
 • Новия интерфейс за изобразяване на WEB-страници и HTML-диалози – сега важните интернет ресурси ( например онлайн справка за наши продукти ) могат да бъдат достъпни във вид на елементи на виртуален екран.
 • Подобрена класификация на обекти за проследяване, възможности за задаване на параметри при проследяване на обекти.
 • Подобрен алгоритъм за намиране на лица
 • В допълнение към съществуващия тип управление на PTZ-камери ( преместване при натиснат бутон на мишката )е добавен способ за управление с помоща на обикновено кликане. Това дава на ползвателя свобода при избор на най-удобния за него вариант.
 • Съществено е оптимизирана работата с база титри и бонове. Сега търсене даже в огромни бази данни ще се прави за броени секунди.
 • Добавена възможност за запис на звука от два микрофона в един поток и свързването му с камерата.
 • Разработено е Android-приложение «Axxon SMS Sender», което позволява да се изпрати смс съобщение с помоща на което и да е устройство на базата на Android.
 • Проведена е работа по оптимизация на файловата подсистема на продукта в часта за запис на по-голямо количество видеоинформация.

Освен това, подобренията, се докоснаха до множество други функции на продукта, също така и относно общата стабилност и работоспособност на системата. За да се запознаете с пълната информация относно новите възможности на програмния комплекс Axxon PSIM свалете дистрибутива на версията 4.10.0 и обновените модули, също така забележки към релиза и документация на тази страница.