Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Партньори на AxxonSoft в Румъния преминаха обучение

10/23/2015

Сътрудниците на компания Kaas Security Enterprise, румънски партньор на AxxonSoft, преминаха обучаващ курс относно продуктите на компанията.

Компания AxxonSoft предлага на своите клиенти не само установяване на системи за безопастност, но и услуги касаещи техните внедрявания и мониторинг. За да могат партньорите да оказват същите услуги на своите клиенти, AxxonSoft провежда обучение касаещо продуктите.

Комапния Kaas Security Enterprise – румънски пратньор на AxxonSoft премина серия от обучаващи занятия. Kaas Security Enterprise е от тези компании, които могат да се нарекат точки ма центрове за компетенции на пазара на съвременните системи за безопастност в Румъния. Затова обучението за тях се явява важен елемент. И тренинга и самия продукт оставиха само положителни впечатления.

«Проведохме двъдневно интензивно обучение. Когато започвахме сътрудничество нямахме идея колко сложен е този продукт. По време на обучението научихме много интересни неща. Придобитите знания ще ни помогнат да станем по-добри от нашиоте конкуренти, ние винаги предлагаме най-доброто. Благодарни сме и признателни за интересното обучение, благодарим на целия екип и лично на Мурат Куршев. С нетърпение чакаме по-нататъшно сътрудничество и разчитаме на вашата помощ в развитието на пазара за безопастност в Румъния,»

Мариан Параскив, Изпълнителен Директор Kaas Security Enterprise