Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Излезе версията 4.9.2 на интегрираната система за безопастност Axxon PSIM

08/05/2014
Излезе версията 4.9.2 на интегрираната система за безопастност Axxon PSIM

Компанията AxxonSoft пусна версия 4.9.2 на интегрираната система за безопастност Axxon PSIM. Този път разработващите я се съсредоточиха върху оптимизацията на работата на Axxon PSIM, интеграция на ново оборудване, също така усъвършестване и оптимизация на инструментите за управление на разпределителната система за безопастност, постороена на базата на Axxon PSIM.

Във версията 4.9.2 се появиха редица полезни новости:

  • Добавена е възможност за получаване на звук от плата SC590N4 по цифрови изходи SDI, благодарение на което се осигурява предаване на видео и аудио информация по един канал. SC590N4 – плата с апаратна компресия, позволяваща компресиране на видеоданните непосредсвенно на платката за видеовход, което значително понижава изискванията към производителността на компютърната платформа.
  • Освен това, новата версия на Axxon PSIM позволява задействане на технологията мултистриминг – получаване на няколко потока видео от IP камерите – само за избрани такива, не на всички камери, включени к едно IP-устройство. Това може да икономиса ресурси на системата за безопастност, също така да оптимизира работата й, съкращавайки численно "безполезните" процеси.
  • В релиза на продукта е включена и последната версия на модула Drivers Pack 3.2.25, която осигурява поддръжката на IP-оборудване в продуктите на AxxonSoft. Модулът дава възможност, нечакайки излизането на новата версия на базовия продукт и непреустановявайки цялата система, да се включат нови интегрирани IP устройства създадени на базата на ПО AxxonSoft. В Drivers Pack 3.2.25 е реализирана поддръжката на 34 нови IP-камери, това означава че у клиентите на системата за безопастност на основата на платформата Интелект ще се появят повече възможности при избора на оборудване за видеонаблюдение.
  • Също така в Axxon PSIM 4.9.2 е добавен нов механизъм за управление на телеметрията, който осигурява по-плавно движение на обръщащата се видеокамера при наблюдение на движещ се обект, което повишава удобството за управление на оборудването и прави процеса на видеонаблюдение по-ефективен.
  • Трябва да кажем, че сега у RTSP сървъра се появи възможност да получава и трансперира видео получено директно от видеосървъра, но и през видеовход, което позволява оптимизация на натоварването на каналите и задейства възможността на разпределителната архитектура на Intellect.
  • Във видеовхода е рализирана възможност за разреждане на архива до 0,01 к/с, което позволява препращането на 1 видео кадър в дълъг интервал от време. Тази опция се изисква от системите с тесни канали за предаване на данни.
  • И на карая си струва да отбележим новите "горещи клавиши" за управление на Intellect предназначени за оперативно изображение на предишния екран и скриване на текущия екран, което облекчава и прави по-удобно администрирането на системата за безопастност.

Научете повече за новите възможности на интегрираната система за безопастност Intellect като свалите дистрибутива на версията 4.9.2 с обновените модули, можете да се запознаете със забележките към релиза и документацията на тази страница.