Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Версия 5.2 на ACFA интеграционни модули вече достъпнa

09/02/2014
Версия 5.2 на ACFA интеграционни модули вече достъпнa

AxxonSoft пуска нова версия на интеграционни модули за контрол на достъпа, ОПС, СКУД и ПЗС. Приоритет в тази версия е за увеличаване на функционалността на системата и преодоляване недостатъците, както бе поискано от AxxonSoft от партньори и клиенти.

Нови възможности и доработки:

Напълно преработена интерактивна система Unipos 7000:

 • повишена стабилност на системата;
 • значително ускорен информационен обмен между устройствата, вследствие на което системата по-оперативно реагира на алармени събития (пожар, неизправност и др.);
 • добавени нови реакции на събития от интерактивната карта, което способства за по-рационално управление на оборудването.

Подобрения в модула за интеграция OPC Wrapper:

 • По-рано при настройка на модула за интерграция бе възможно свързване само с ОПС сървър в локална мрежа, след тези подобрения се появи възможност за свързване към който и да е сървър независино от неговото разположение;
 • По-добро боравене с DA елементи – с помоща на прости правила може да бъде изпълнявана смяна на състоянието на елементаи индикатора на картата при приемане на елементи от определено значение;
 • Добавена визуализациа на елементи DA – на картата сега могат да се изобразяват символи на елементи, индикатори на състоянието им и техното значение в текстов вид. Освен това от картата може да се сменят значенията на елементите;
 • По-добро взаимодействие с картата.

Подобрена интеграция с NCG9 сензор/реле контролер:

 • Контролерите сега получават сигнал относно текущия статус на системата директно от вход/изход-ите:в режим реално време се регистрират номинални събития ( например: "реле включено/изключено").

Интеграция на ново оборудване

 • Добавена интеграция със системата за пожарна безопастност Siemens Cerberus ECO. Благодарение на интеграцията на системата за видеонаблюдение и пожарна сигнализация може да се избавим от част от лъжливите алармени събития, освен това Интелект позволява да се провежда ефективен мониторинг на оборудването по пътя на съотношението на сигналите с изображения с изображението на камерата за наблюдение. Практически, която и да е задача по настройка на системата за пожарна безопастност може да се изпълнява с елементарно програмиране, което същественно облекчава работата на оператора
 • Добавена интеграция с програмен модул Виртуален сървър за достъп. С помоща на дадения програмен модул може да се създава виртуални точки на преход (без оборъдване на СКУД) на база разпознаване на лица и номера на автомобили. Интеграцията позволява да се увеличи нивото на контрол на достъпа на обект без големи загуби на СКУД. Новото решение е особенно актуално за обекти със завишени изисквания към сигурността, такива като банки, предприятия с режим на пропуск с допълнителни мерки за безопастност. Друго важно применение на модула се явява автоматизацията на фейс-контрола в казината, хотелите, ресторантите и други подобни обекти.
  Виртуалния сървър за достъп също така служи за обединяване на работата на програмните комплекси Auto PSIM и Face PSIM с модула "Зачитане на работното време". На предприятието се предоставя възможност за отброяване на работния ден на сътрудника, започвайки с момента на регистрация на системата за безопастност.
 • Добавена интеграция със системата за контрол на достъпа FoxSec, която е предназначена за ршаване на практически всички задачи в областта на построяване на пропускателни системи: разграничение на правата на достъп в охраняеми зони и помещения, контрол на предвижване на сътрудниците на територията на обекта, работно време и т.н. FoxSec може да внася, импортира база дани на оборудването и ползвателите, ако конфигурацията на обекта е била изменена по-рано с помоща на програмното обезпечение. Това прави инсталацията на системата за безопастност по-проста и може да сведе до минимум загубите на установеното ново оборудване.
 • Добавена интеграция на AnsonDB
 • Добавена интеграция на TEL SAP 2000/2100

Поправени са малки грешки и цялата стабилност на продукта е подобрена. Също така са направени подобрения в документацията.