Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Надзор на касовите операции

POS PSIM има способността да синхронизира инфорнацията от касовия апарат последователно с видеото заснето от камерата, насочена към касовия апарат.

Надзор на касовите операции

В резултат на това, в реално време може да гледаме видео потока или архивирано видео, операторът вижда картина на касата придружена от субтитри. Субтитрите включват текста на касовата бележка и операциите на касиера, както и ръчно въвеждане на продукта. Това дава на оператора пълна картина за операцията и помага при инциденти, включително и:

 • намаляване на измамите с кредитни карти
 • кражбите на пари
 • отказ да се извърши продажба, изцяло или частично
 • маркирането на скъп продукт с използването на баркод от по-евтин такъв
 • промени в полза на касата
 • неоторизирано намаляване на цената
 • тайно споразумение между касиер и клиент
 • отмяна на продажба с последващо присвояване на пари в брой
 • използване на фалшиви кредитни карти
 • връщане на фалшиви стоки
 • нарушения, регистрирани от общата система за видеонаблюдение на магазина

Примери за откриване на измами

 • Касиер, който действа в съглашателство с клиента, има залепен баркод на евтин продукт на ръката си. Прикрива баркода на скъпия продукт с ръка на касата и касиера регистрира продажбата на по-евтиния. Или когато касиера се възползва от факта, че скенера не успява да прочете баркода на продукта, въвежда ръчно кодовия номер на по-евтин продукт. Тази измама е невъзможно да бъде разкрита изпозлвайки само видеозаписи. Може да се разкрие ако оператора има информация за това, какъв всъщност продукт е регистриран.
 • Друг пример за измама е когато касиера маркира само един продукт от множество такива. Това, всъщност би могло да се случи и по погрешка. Тази ситуация се разкрива само ако видеоматериала е подсилен с информация за това какви елементи се маркират.
 • Ако клиентът забрави да вземе касовата си бележка и тя остане на касата, може да последва фалшиво анулиране на покупката и връщане на пари. Тази измама се открива много лесно от оператора при видеонаблюдението.

Характеристики на POS модула

Дялово търсене.  В POS PSIM може да търсите и видеоархив от субтитри. Това позволява използването на текст за търсене за да намерите всичко необходимо за определен период от време. Всеки текст може да бъде критерий за търсене, включително името на продукта, думата „отстъпка“ , номера на касиера, общата сума и т.н.

Характеристики на POS модула

Бавно и кадър по кадър. Анализирайки видео материал операторът може да управлява скоростта на възпроизвеждане и да разглежда отделни кадри, свързани с даден продукт, което гарантира, че не са пропуснати важни детайли.

Търсене, насторйки и докладване. Получаване на търсеното може да бъде осъществено чрез предварително зададени въпроси или заявки. Резултатите от търсенето се показват във вид на списък. Операторът може да избере да гледа видео запис, със субтитри, свързани с определена касова бележка/разписка или да отпечата и запише получавания текст. Системата предлага следните предварителни настройки на търсене:

 • от списъка с покупки
 • от връщане на стоката
 • от получаване на всичко
 • от броя на продуктите за получаване
 • от сумата с отстъпка
 • от теглото на продукта
 • от регистрацията на продукта
 • всички приходи в рамките на определен период от време
 • от всички елементи
 • от номер или име на касиер, всички касови апарати
 • по име на продукта или по номера на кода
 • от цената на продукта
 • от анулирането на продажбата
 • всички постъпления свързани с кредитни карти или карти за намаление
 • отмяна на получаване ( с отрицателна сума)
 • продукти, които са били маркирани два пъти
 • десетте най-купувани/популярни продукта
 • продажба за определен период от време
 • касови разписки с отменени продукти
 • оценката на продаваните продукти от общите продажби
 • оценката на продаваните продукти от броя
 • списък на всички запазени елементи
Характеристики на POS модула

Оцветяване на определена линия. За да привлече вниманието на оператора за определени събития, системата може да бъде настроена, така че да подчертае заглавие, което съдържа предварително зададен текст. Това може да бъде името на продукта или думата „отменен“. Тази функция улеснява видеонаблюдението в реално време.

Настройки на Automatic System Response. POS Интелект позволява да се създават сценарии за определени събития. Пример за това е изскачането на предупредителен прозорец. Тази функция дава възможност за въвеждането на нови събития в системата и определяне на реакцията на системата към тях с течение на времето. Това помага своевременното реагиране на събития, максимална ефективност при наблюдение в реално време.