Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Cпецификации

POS control module
Video cameras
 • Support for IP-cameras: more than 3000 devices are integrated.
 • More than 6900 ONVIF compliant devices.
 • Support for analog cameras: hardware/software compression video capture cards.
 • Support for analog and PTZ cameras.
 • Support for codecs: MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265, Motion Wavelet.
 • Several types of cameras can be combined in one system and even on one server.
Обем на видеоархива: Неограничен
Скорост на записване: До 25 к/с – аналогови;
30 к/с – IP-камери
Скорост на изобразяване: До 25 к/с – аналогови;
30 к/с – IP-камери
Резервно копиране: На NAS, SAN, DAS на локален и мрежов диск, CD-RW, DVD-RW – ручно и (или) автоматично
Протокол за предаване на данни: TCP/IP, UDP, RS232
Видове отдалечен достъп: LAN, Dialup, IDSN, Internet
Поддръжка на база данни: MS SQL 2008R2, MS SQL 2012
Режими на видеозапис:
 • Непрекъснат запис
 • Запис начало/край на чека
 • Запис по кадри
 • Запис по време на интервал
 • Запис по детектора на движение
 • Пред запис и пост запис до 10 секунди
Редактор на запитвания:
 • Предопределен набор от готови действия
 • Избор, забрана, изменение, създание на собствени SQL - запитвания
 • Елементи на програмиране: Възможност за програмиране на допълнителни автоматични действия на принципа събития - реакции
  Връзка с касовия терминал:
  • Включване на касовия терминал към последователен порт на сървъра POS–Интелект
  • Включване на сървъра POS–Интелект към локалната мрежа на търговската система или към ПО на местата на касиера през мрежата
  Запитвания:
  • Бързо търсене по титри
  • Разширено задълбочено търсене (запотвания от всякаква сложност) с променлива И, ИЛИ
  • Търсене по предварително определени събития
  Допълнителни функции:
  • Печат на информация
  • Експорт на фрагменти в avi, кадри в jpg
  • Включване на микрофони
  • Видеонаблюдение на търговската част, склада, паркинга
  • Охранна и пожарна сигнализация
  • Система за WEB отчети: централизовано получаване на статистика от всички магазини на търговската мрежа
  • Отчитане на работното време
  • Контрол на потока, карти
  • Време на престой, преброяване на посетители
  • Управление на опашката
  • V-dial – автоматично позвъняване на различни телефонни номера в случай на алрмени събития и преглед на съответсвашите събития
  • E-mail Sender – изпращане на електронни писма с вложени алармени събития и видеофрагменти