A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Съгласие за обработка на личните данни

Чрез отбелязване на полето "Аз давам своето съгласие на AxxonSoft да събира, съхранява и обработва моите лични данни" и натискането на съответния бутон, вие приемате това Съгласие за Обработка на Личните Данни (от тук нататък "Съгласие").

Обработката на личните данни включва: събиране, систематизиране, натрупване, съхраняване, обновяване или променяне, използване или предаване на вашите лични данни специално за целите и чрез методите описани в Политиката за Поверителност, която може да бъде намерена на следния уеб адрес: bg.axxonsoft.com/agreement/privacy-policy

AxxonSoft гарантира, че цялата получена информация ще остане конфиденциална. Личните данни се обработват за целите на по-ефективно обработване на заявки, контакти и други задължения, които AxxonSoft се съгласява да изпълнява вместо вас.

Това Съгласие се отнася за следните лични данни: име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер, фирма и заемана позиция.

Вашето Съгласие няма срок на изтичане, обаче вие имате право да го оттеглите по всяко време. Вие също имате право на достъп към вашите лични данни и да заявявате тяхното обновление, анулиране или промяна без допълнителни такси, както и да ползвате всички други права предоставени от REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL от 27 Април 2016 за защита на физическите лица относно обработването на личните данни и тяхното свободно движение, и отмяна на Директивата 95/46/EC (General Data Protection Regulation), като се изпрати заявка на privacy@axxonsoft.com.

Ние искаме да ви информираме, че при оттегляне на вашето Съгласие за обработка на личните данни, вие потвърждавате, че вашия акаунт може да бъде изтрит от сайта (www.axxonsoft.com) и всичките записи съдържащи вашите лични данни също ще бъдат изтрити от системата на AxxonSoft за обработка на личните данни, което може да доведе до невъзможност да ползвате Интернет услугите предоставяни от AxxonSoft.