A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Изявление за спазването на GDPR

Вашата поверителност е важна за нас. Тази декларация за поверителност предоставя информация за личната информация, която AxxonSoft събира и за начините, по които се използва тази лична информация.

Събиране на лична информация

AxxonSoft може да събира и използва следните видове лична информация:

  • информация за вашето използване на този уебсайт
  • информация, която предоставяте при използване на регистрация в уебсайта
  • информация за транзакции, извършени през този уебсайт
  • информация, която предоставяте при абонамент за услугите на уебсайта и всяка друга информация, която изпращате до AxxonSoft.

Използване на лична информация

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

  • администриране на този уебсайт
  • персонализиране на уебсайта за вас
  • предоставяне на достъп до услугите на уебсайта и използването им
  • изпращане на маркетингови комуникации

В допълнение към разкритията разумно необходими за целите посочени по-горе, AxxonSoft може да разкрие личната ви информация до степен, в която това е необходимо по закон, във връзка с всякакви съдебни производства или бъдещи съдебни производства, и за да установи, упражнява или защитава законните си права.

Обезопасяване на вашите данни

AxxonSoft ще предприеме разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотврати загубата, злоупотребата или подмяната на личната ви информация.

AxxonSoft ще съхранява цялата лична информация, която предоставяте на своите сигурни сървъри.

Промени в Политиката за поверителност

Ние си запазваме правото да актуализираме или променяме нашата Политика за Поверителност по всяко време и ви препоръчваме да я проверявате периодично. При положение, че продължите да използвате Услугата, след като публикуваме каквито и да било промени в Политиката за Поверителност, ще означава, че вие потвърждавате промените и давате вашето съгласие да ги спазвате и да бъдете обвързани с променената Политика за Поверителност. Ако направим някакви съществени промени в Политиката за поверителност, ще поставим видно известие на нашия уебсайт.

За колко време ще се използва моята информация?

Ще запазим вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме я събрали.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за Поверителност, моля, свържете се с нас.