Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Forensic Search - интелигентния анализ на видео архива

Защо Forensic Search?

Основната цел на интелигентното търсене е да намери събития интересуващи потребителя, бързо и в точното време ако времето, в което се е появило събитието е неизвестно. Forensic Search повишава работата с видео архива на едно ново ниво.

Какво е Forensic Search?

С него видеокамерата обработва в реално време, и метаданните описващи всички обекти в събитието и техните характеристики се записват в специална база данни, синхронизирана с видео кадрите. Не е необходима предварителна конфигурация на инструментите за откриване на видеото. За търсене потребителят въвежда заявка ( това е подобно на конфигиурацията на инструмент за откриване на видео ), например пресичане на линия или движение в определена зона. Системата за търсене обработва записаните метаданни и за секунди намира всички видео фрагменти, които съотвестват на запитването.

Търсете и намерете с Forensic Search.

Можете да зададете следните критерии за търсене чрез потребителския интерфейс:

 • преминаване на виртуална права линия в определена от потребителя посока
 • двивение в зоната
 • зона влизане
 • зона излизане
 • двинеие от една област в друга
 • елемент се появява в зоната
 • елемент изчезва в зоната
 • присъствие в зоната за повече от 10 секунди
 • изоставен обект

В допълнение, можете да конфигурирате Forensic Search за да намерите предмети от избран от вас цвят или да филтрирате обекти, които пресичат линията с избрана скорост.

Предимства

 • Няма нужда за предварителна конфигурация на инсрументите за откриване на видео. Данните за всички движещи се обекти се запаметяват автоматично. Това предимство е особенно ценно за големи системи, като дава възможност бързо да инсталирате и да започнете да използвате Forensic Search.
 • Незабавно търсене. На екрана се появяват първите резултати от заявката почти веднага.
 • Тъй като системата работи с видео, записани в архива, търсенето може да се провежда няколко пъти, докато усъвършенствате заявката си.