Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Axxon PSIM – възможности за открива на видео

Основни детектори

Детектори за движение. Група от инструменти е предназначена за откриване на движещи се обекти в кадър. Основния инструмент за движение, открива и засича движението от един кадър в друг. Детектор за следене на обекта и неговото движение, посока, работи дори ако камерата се движи (тресе) или докато PTZ камерата се върти. Инфрачервения инструмент (за тази операция е необходим инфрачервен детектор) се задейства от движението в инфрачервения диапазон. Инструмента улавя движението в определени посоки.

Инструмента за изоставени/изгубени обекти извястява за появата или изчезването на даден обект от сцената. Този инструмент открива например изчезването на лаптоп от бюрото, куфарче оставено в сградата, лобито или незаконно паркиран автомобил.

Инструмента за разпознаване и появяване на лица в кадър може да се използва също и за други цели, като например преброяване на посетители в магазин, за един ден или за определени часове.

Анализ на сцената

Тази група от инструменти, дава възможност за филтриране на определени видове движение в сцената. Потребителя конфигурира зони и времеви интервали и системата разпознава събития съответстващи на определените критерии:

  • когато обект пресича по права линия в избрана посока
  • когато обект преминава линия в избраната посока
  • движение в зона
  • влизане на даден обект в зоната
  • излизане на даден обект от зоната
  • спиране на обект в зоната
  • обекта остава в зоната повече от 10 секунди
  • изоставен обект в зоната

Всеки един от тези инструменти може да бъде прецизиран и да проследите конкретен обект: човек, автомобил или всички тези обекти.

Нарушаване Целостта на Камерата

Не само, че е възможно да се идентифицират опити за деактивиране на камерата, но също така и да се открият различни смущения, които намаляват качеството на записа.

Инструмента за покриване обектива на камерата се задейства при всички случаи; в случай на незправност, случайно или умишленно покриване, покриване със спрей на лещата. Това е особенно важно когато камерата се намира в режим на търсене.

Инсрумент за откриване ослепяване на камерата генерира сигнал в случаи на насочена ярка светлина от фенерче, прожектор или фарове на кола към обектива на камерата.

Инструмент за промяна, преориентиране на камерата е необходим особенно в случаи когато камерата е контролирана и лесно мже да бъде сменена посоката й.

Инструмент за откриване на промана на фоновия режим на камерата. Докато имструмента за откриване на промяна реагира на манипулации на самата камера, то този инстрмент реагира на манипулации на фона около камерата, например да се постави изкуствен фон в предната част на камерата.

Инструмент за разфокусиране известява за загубата на острота на изображението, в случай на разфокусиране или зацапване на обектива на камерата.

Освен собствени си функции за видео анализ Axxon PSIM поддържа вградени инструменти и също работи със специализирани устройства за видео анализ.