A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Преброяване на посетителите

Посетителски детектор

Посетителския детектор засича и преброява броя на хората, които идват и си отиват или в рамките на определена зона на наблюдение. Тази информация може да бъде полезна за:

 • търговци на дребно, които могат да я използват за управление на трафика в техните магазини, молове, и отделни зони в магазините и моловете
 • банки, които може да се изчислават броят на посетителите на своите клонове
 • ресторанти, кина, туристически агенции, и други

Тази информация може да се използва за:

 • да се прецени цялостната ефективност на компанията
 • маркетинг успех
 • натоварването на зоните за клиенти
 • подобряване на обслужването чрез адаптиране на работните графици, които да съвпадат с върховите периоди на посещения

Ако сте отдали под наем на търговски площи, ще получите предимства:

 • мярка за популярност и прогнозата за растеж на търговски обект или друго съоръжение
 • да се определи кои отдадени под наем площи са най-привлекателни за клиентите

Как работи

Видео инструмент за откриване на изображението преброява броя на хората, които преминават от една определена зона в друга, и обратно. За да функционира този инструмент е нужно:

 • Две области в изображението.
 • Да се определи посоката на движение: от зона 1 към зона 2 – пристигане, от зона 2 към зона 1 излизане (или обратното).
 • Калибриране приблизителния размер на лице в изображението.

Инструментът забелязва всяко движение на обект, който отговаря на определени размери, в която и да е посока. Лице се засича в зависимост от посоката на движение. Справя се много добре със ситуации, когато няколко души се движат в различни посоки по едно и също време.

Събитията влезли в Axxon PSIM се обновява в реално време със съвпадение на влизане и излизане. Ако е необходимо, можете да използвате скриптове, за да получите информация за броя на хората, идващи или излизащи. Можете да използвате уеб доклади, за да получите данни за анализ в таблица или диаграмна форма.

AxxonSoft предимство

 • За разлика от хардуерни сензори, тук се откриват ситуации, когато няколко души вървят заедно и влизат в магазина, както и когато няколко души се движат в различни посоки по едно и също време.
 • Преброяването на броя на посетителите е изключително акуратно, стига да се следват препоръките за разположението на камерата и количеството на изображението (точността е 97%).
 • Бърз монтаж и лесно за конфигуриране.
 • Статистиката може да бъде достъпна чрез уеб доклади (от всеки компютър с интернет връзка) или се използва по много начини в Axxon PSIM чрез скриптове.